Welkom 
        Wat doet Terra Nova voor u? 
                   de uitvaart (kosten) 
        Nog meer diensten van Terra Nova 
                   deposito's 
                   de urnensite 
                   uitvaartartikelen 
                   gedenkwinkel en urnensite 
                   het uitvaartmagazine 
                   polisbeheer 
        Waarom lid worden? 
                   lid worden 
        Contact 
                   werkgebied 
                   disclaimer 
                   vrijblijvende informatie 
                   colofon 
   
 Ga direct naar de site van:

 


 
deposito's
Een passende oplossing voor financiële zekerheid bij overlijden

Een uitvaart is een aangrijpende gebeurtenis. Voor nabestaanden is het wel zo prettig als ze niet met de kosten en de organisatie worden belast. Schuif het dus niet door, maar regel het nu.

De kosten van een uitvaart zijn sterk afhankelijk van de persoonlijke wensen en de keuze voor begraven of cremeren. Terra Nova biedt haar leden een doeltreffende vorm van kostendekking.

Stichting Depositofonds: Maatwerk met financiële vrijheid.

Bij de Stichting Depositofonds spaart u naar draagkracht en ontvangt u rente. De Stichting werkt zonder winstoogmerk. In 2016 was de rente 1,25%. U stort een bedrag wanneer het u uitkomt. Van elke storting ontvangt u een stortingsbewijs en wij sturen u jaarlijks een gespecificeerd overzicht van uw opgebouwde saldo.

Het depositofonds verplicht zich bij het overlijden de gespaarde bedragen en de opgebouwde rente uit te keren, zodat de uitvaart kan worden bekostigd. Daarbij wordt 2% administratiekosten in rekening gebracht echter indien de uitvaart wordt uitgevoerd door Kollaard en Jansen uitvaartzorg dan is de uitkering vrijgesteld van deze kosten.

Belasting
Is het tegoed van uw deposito, samen met het maximaal verzekerd kapitaal uit een kapitaalverzekering  (die alleen uitkeert bij overlijden) niet hoger dan € 6.956 per persoon dan krijgt u vrijstelling en hoeft u het tegoed niet aan te geven. (Bron: www.Belastingdienst.nl)

Het openen van een depositorekening is heel eenvoudig. U kunt kiezen voor een individueel- of gezamenlijk deposito. Deze laatste rekening heeft 2 begunstigden die bij overlijden 50% van het deposito krijgen uitgekeerd. Op verzoek kan ook een groter deel worden gebruikt bij het eerste overlijden.

De storting(en) kunnen eenmalig of periodiek worden gedaan door een bedrag over te schrijven op rekeningnummer:

IBAN NL54 INGB 0003 3008 31 t.n.v. Stichting Terra Nova Depositofonds.
Hierbij dient u uw  lidmaatschapsnummer(s) duidelijk te vermelden.