Welkom 
        Wat doet Terra Nova voor u? 
                   de uitvaart (kosten) 
        Nog meer diensten van Terra Nova 
                   deposito's 
                   de urnensite 
                   uitvaartartikelen 
                   gedenkwinkel en urnensite 
                   het uitvaartmagazine 
                   polisbeheer 
        Waarom lid worden? 
                   lid worden 
        Contact 
                   werkgebied 
                   disclaimer 
                   vrijblijvende informatie 
                   colofon 
   
 Ga direct naar de site van:

 


 

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van de Terra Nova website besteden, is het mogelijk dat de informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Prijswijzigingen zijn voorbehouden. Aan de inhoud van de Terra Nova website kunnen geen rechten worden ontleend. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de Terra Nova website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de Terra Nova website is verkregen.
Een bezoeker van de site van Terra Nova mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in deze site opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Terra Nova. Wij gaan er van uit dat de teksten en beeldmateriaal zijn vrijgegeven voor publicatie, en proberen waar mogelijk de herkomst van het materiaal expliciet te vermelden. Alle in deze website voorkomende bedragen zijn in euro's inclusief BTW.